Object's details: „Podkreślić żądania kobiet”. Przemówienia posłanek na posiedzeniach plenarnych Sejmu Ustawodawczego (1919–1922). Teksty źródłowe

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy