Object's details: Ocena wybranych platform do e-Learningu pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zgodności z zasadami projektowania uniwersalnego

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy