Details zum Objekt: Prawo pracownika do uprawiania w stosunku pracy twórczości (artystycznej, naukowej, racjonalizatorskiej i wynalazczej)

PDF
Struktur
Prawo pracy i prawo socjalne : teraźniejszość i przyszłość : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Herbertowi Szurgaczowi.

Siehe auch

Wir verwenden Dateien durch die Cookie-Qualitätsverbesserungsschicht unserer Website. Für weitere Informationen, lesen Sie bitte das Dokument Datenschutzbestimmungen