Object's details: Rola Najwyższej Izby Kontroli w procesie kontroli stosowania i w zakresie inspirowania zmian prawa

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy