Object's details: Marcin Micha Wiszowaty, Regulacja prawna lobbingu na świecie : historia, elementy, stan obecny. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, 377 s.

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy