Object's details: Nowe zasady pomniejszania podatku należnego o wartość podatku naliczonego z tytułu nabycia i eksploatacji pojazdu w warunkach racjonalizowania wpływów budżetowych z podatku od towarów i usług po zaistniałych kryzysach gospodarczych

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy