Object's details: Tradycja ustna versus pisana. Ustalanie obrzędowości i (re)konstruowanie tradycji w klasztorach żeńskich na przykładzie działalności s. Domiceli Barbary Fox, klaryski starosądeckiej.

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy