Publication group: Własność w prawie i gospodarce : Rozdział I. Własność jako kategoria normatywna, filozoficzna i ekonomiczna

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy