Object's details: Definiowanie celów, metody argumentacji i uzasadnianie spodziewanych rezultatów w projektach realizowanych w latach 2007–2013 w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna (Polska–Niemcy–Czechy)

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy