Object's details: O funkcji terapeutycznej i wychowawczej dzieła literackiego w badaniach biblioterapeutycznych – na przykładzie psychoanalitycznych interpretacji baśni Bruno Bettelheima oraz interpretacji Pisma Świętego z pozycji psychologii głębi Anzelma Grüna

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy