Object's details: Wykorzystanie platformy edukacyjnej Moodle do prowadzenia zdalnych szkoleń bibliotecznych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu

PDF
Structure
Applicability of Modern Technologies and Digital Media to Wrocław University Library as of the Year 2015.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy