Object's details: Metoda prawa karnego. O budowaniu "karnistycznych" teorii naukowych oraz ich wpływie na odpowiedzialność karną

PDF
Structure
Studia Erasmiana Wratislaviensia = Wrocławskie Studia Erazmiańskie : zeszyt naukowy studentów, dotorantów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy