Object's details: Decyzja administracyjna w postępowaniach przed organami szkół wyższych − wybrane problemy prawne

PDF
Structure
Zarządzanie szkołą wyższą.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy