Object's details: Kontrola przez samorządowe kolegia odwoławcze decyzji organów jednostek samorządu terytorialnego wydawanych w zakresie zadań własnych

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy