Object's details: Znaczenie celu umowy przy ocenie przyczyny niewykonania zobowiązania z umowy przedwstępnej zabezpieczonej zadatkiem

PDF
Structure
Księga dla naszych kolegów : prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy