Object's details: Początki i przebieg komputeryzacji w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu w latach 1994-2004/2005

Structure
Komputeryzacja Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu - dziesięć lat doświadczeń.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy