Object's details: Problem interpretacji znamienia "szczególnego okrucieństwa" w orzecznictwie karnym Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych

PDF
Structure
Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie = Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium..
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy