Object's details: Prawnomiędzynarodowe zobowiązanie do kryminalizowania prania pieniędzy : kwestia uznania prania pieniędzy za przestępstwo międzynarodowego prawa karnego i problem jurysdykcji MTK

PDF
Structure
Studia Erasmiana Wratislaviensia = Wrocławskie Studia Erazmiańskie : zeszyt naukowy studentów, dotorantów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy