Object's details: "W utrapieniach zaś potocznych jako mamy za zwyczaj wzywać pomocy Protektorki naszej Najświętszej [...] - edycja listów komisji kanonicznej zgromadzonej w Tuligłowach w 1747 r.

PDF
Structure
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. 2022, nr 3.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy