Object's details: Akty kierowania i relacje kierownictwa w administracji publicznej w świetle koncepcji Profesora Jerzego Korczaka

PDF
Structure
Administracja publiczna wobec procesów zmian w XXI wieku : Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Korczaka.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy