Object's details: Mistrz Poliptyku z Gościszowic, Chrystofania, kwatera z pierwszego otwarcia Poliptyku Kaliskiego, ok. 1510, Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Fot. Agnieszka Patała.

Photo gallery
Structure
Dane badawcze do artykułu Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć” (1 Krl 8, 27) Zaginiony obraz Chrystofanii Marii (1506 r.) z klasztoru wrocławskich klarysek oraz problem relacji wiary i dotyku.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy