Object's details: Analiza formalna i semantyczna przymiotników od toponimicznych w języku rosyjskim, polskim i macedońskim (na materiale słownikowym)

PDF
Structure
Academic Journal of Modern Philology.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy