Object's details: Europejski System Opisu Kształcenia Tłumaczeniowego dla poziomu C (tłumacz specjalistyczny). Propozycja opracowana w ramach projektu EFFORT

PDF
Structure
Wersje polskojęzyczne materiałów opracowanych w ramach projektu Erasmus +EFFORT dotyczących poziomów A,B i C systemu opisu kompetencji tłumaczeniowej dla tłumaczenia pisemnego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy