Object's details: Wykorzystanie Państwowego Funduszu Ziemi jako instrumentu legitymizacji władzy komunistycznej oraz środka legalizacji rewolucji społecznej

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy