Object's details: Niemiecka doktryna i judykatura wobec problemu odpowiedzialności karnej „sprawców zza biurek” — uwagi na tle koncepcji Organisationsherrschaft

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy