Object's details: Wykładnia pojęcia „dobrej wiary” w orzecznictwie w kontekście dokonywanych w okresie PRL naruszeń prawa własności

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy