Object's details: Normy etyki zawodowej jako czynnik powinnościowy w „służbach” administracji publicznej w obszarach zadaniowych związanych z egalitaryzmem społecznym na przykładzie Centrów Integracji Społecznej – między równością a pomocniczością

PDF
Structure
Zasada równości wobec prawa a wykluczenie społeczne : wybrane problemy i zagadnienia.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy