Object's details: MEM_UA_8

PDF
Structure
Pamiętniki studentów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki dotyczące doświadczeń wojny. Materiały badawcze do „SOR-WAR Project. Odporność ładu społecznego podczas wojny w Ukrainie. Doświadczenia ukraińskie i polskie”, grant interwencyjny NAWA.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy