Object's details: Wybrane zagadnienia informatyzacji sądowego postępowania egzekucyjnego : elektroniczna komunikacja sądowych organów egzekucyjnych z administracyjnymi organami egzekucyjnymi i podatkowymi oraz bankami

PDF
Structure
Prawo Mediów Elektronicznych.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy