Object's details: Współczesny pleban między biskupem a wójtem, czyli o prawie duchownego do rzetelnego procesu sądowego w rozumieniu art. 6 EKPC

PDF
Structure
Rządy prawa jako wartość uniwersalna : księga jubileuszowa Profesora Krzysztofa Wójtowicza.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy