Object's details: Z kręgu rozważań o uprawnieniach „nadzwyczajnych” prezydenta RP

PDF
Structure
Rządy prawa jako wartość uniwersalna : księga jubileuszowa Profesora Krzysztofa Wójtowicza.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy