Object's details: Milczące załatwienie sprawy administracyjnej jako czynność konwencjonalna w prawie

PDF
Structure
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy