Object's details: Sprawozdanie z jubileuszowej sesji naukowej „Etos Ludzi Nauki” (Wrocław, 18 grudnia 2021 r.)

PDF
Structure
Studia Erasmiana Wratislaviensia = Wrocławskie Studia Erazmiańskie : zeszyt naukowy studentów, dotorantów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy