Object's details: Bartosz Kruk, Kolej na Dolnym Śląsku w latach 1945-1949. Odbudowa i funkcjonowanie w cieniu militaryzacji, Wrocław-Lubin: GAJT, 2020, ss. 256, ill.

PDF
Structure
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy