Object's details: Polskę widzieli… Album fotografii z okresu powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, oprac. Maciej Droń, Przemysław Jagieła, Joanna Lusek, Bytom: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2019, ss. 242.

PDF
Structure
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. 2022, nr 3.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy