Publication group: Zagadnienia prawa publicznego: prawo międzynarodowe, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo karne

Structure
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy