Object's details: Warunkowe zawieszenie wykonania kary — geneza instytucji i jej ujęcie w polskim kodeksie karnym z 1932 roku

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy