Object's details: Sprawiedliwość kary z perspektywy ustawowych wskazań jej wymiaru. Rozważania na tle kodeksu karnego

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy