Object's details: Wybrane problemy związane z korzystaniem z cudzej twórczości naukowej i dydaktycznej na tle uregulowania prawa autorskiego, dotyczącego wypisów, antologii i prawa cytowania

PDF
Structure
Tadeusz Bigo o administracji i prawie administracyjnym – refleksje wrocławskiej szkoły administratywistycznej.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy