Object's details: Czy druga izba parlamentu jest potrzebna? Rozważania na temat bikameralizmu w ujęciu historyczno-komparatystycznym

PDF
Structure
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy