Object's details: Krzywo patrzących na dobra duchownych oczy polskich na sprostowanie, albo dowody tego, że dla doczesnych dóbr duchownych w Polszcze świeckie dobra nie tylko żadnej szkody nie mają, ale owszem, w wielkie z nich pożytki obfitują

IIP
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy