Object's details: Opisanie podróży rzymskiej na kapitułę generalską z świętego posłuszeństwa odprawionej przez ks. Stanisława kapucyna na ten czas kustosza generalnego w roku 1789

IIP
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy