Object's details: Zgromadzenia stanowe pogranicza. Różnice i podobieństwa (na przykładzie Śląska i Prus Królewskich)

PDF
Structure
Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy