Object's details: "Krajopisarstwa wiadomość jedną jest z najpotrzebniejszych nauk w pożyciu ludzkim" czyli o motywacjach polskich autorów podręczników i kompendiów geograficznych w XVIII w.

IIP
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy