Object's details: Korespondencja z archiwum Schaffgotschów jako źródło do historii Polski drugiej połowy XVII i początku XVIII w.

IIP
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy