Object's details: Marcin Kurzeniecki (1705-1768). Jezuici wileńscy wobec Kościoła Unickiego w połowie XVIII wieku

IIP
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy