Object's details: Protokół 15 do europejskiej konwencji praw człowieka: doktryna marginesu swobody uznania i zasada subsydiarności w kontekście reformy ETPCz

PDF
Structure
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy