Object's details: Zbrodnie na mieszkańcach terenów okupowanych. Podstawy karania w świetle wyroków amerykańskich i brytyjskich trybunałów wojskowych 1945–1947

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy