Object's details: Konserwowanie modelu imitacyjnego i hybrydyzacja reżimu politycznego jako zagrożenia dla społeczno-politycznej modernizacji Ukarainy po 2014 roku

PDF
Structure
Studia Erasmiana Wratislaviensia = Wrocławskie Studia Erazmiańskie : zeszyt naukowy studentów, dotorantów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy