Object's details: Przegląd doświadczeń europejskich i światowych w procesie pomiaru efektywności wykorzystania zasobów publicznego szkolnictwa wyższego

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy